SME

prináša

Príbehy zo Slovenska

Ako nahradiť fosílne palivá geotermálnou energiou? Slovenská firma má riešenie

Aké je poslanie projektu?

Geotermálna energia dokáže nahradiť dymiace elektrárne.

Príbeh spoločnosti GA Drilling sa začal písať pred dvanástimi rokmi, keď sa štyria technologickí mušketieri rozhodli zmeniť svet.

Geotermálna energia by sa mohla zo súčasných troch až štyroch percent zemského povrchu rozšíriť na 70 percent.

Igor Kočiš, CEO GA Drilling

Za každým míľnikom v histórii ľudstva stáli nápady, ktoré sa na začiatku javili podobne sci-fi ako romány Julesa Verna. Lenže Verne nebol jediný s fantáziou, ktorá posunula ľudstvo dopredu. Spoločnosť GA Drilling je dnes len niekoľko krokov od prototypu, ktorý môže zmeniť svet – a to bez preháňania.

Postupom rokov môžu zo sveta vymiznúť dymiace elektrárne na fosílne palivá, tepelnú energiu nebudeme musieť získavať spaľovaním, ale priamo z hlbín zeme. Obnoviteľnú a ekologickú, ale v porovnaní so slnečnou alebo veternou, stálu a bez výkyvov.

„Keď sme si založili vlastné rodiny, začali sme na svet pozerať inými očami. Zrazu bolo pre nás dôležité zachovať svet taký, ako ho poznáme aj pre ďalšie generácie a pre naše deti. Obzerali sme sa preto po nových a moderných riešeniach, ktoré by mali zásadný dopad na svet okolo nás a dokázali ho výrazným spôsobom posunúť dopredu,“ hovorí o začiatkoch spoločnosti GA Drilling jej riaditeľ Igor Kočiš.

„Ako štyria zakladatelia sme mali každý svoje podnikanie a obnoviteľné energie boli len naším hobby. Počas spolupráce na technickom inkubátore na Záhorí sme sa dostali k prieskumným vrtom na naftu. Tam nám prvý raz skrsla myšlienka, či je možné pomocou vrtov a geotermiky vykurovať priľahlú budovu,“ spomína Kočiš, ako sa zrodil nápad priniesť geotermálnu energiu celému svetu.

Prieskumné vrty však vtedy boli malé, nedostatočné a plytké, vykurovanie sa teda nepodarilo zrealizovať. No stáli pri zrode spoločnosti, ktorá sa nadchla myšlienkou získavať lacnú geotermálnu energiu bez znečisťovania ovzdušia.

Problémom je dobývanie energie

Pod povrchom zeme sa skrývajú prakticky nevyčerpateľné zásoby energie. Nehovoríme o uhlí a rope, ktorých ťažbu má dnes ľudstvo takpovediac zvládnuté. Podstatne hlbšie sa nachádza čistá nevyčerpateľná energia v podobe geotermiky.

Problémom je, že na jej získavanie roky používame staré mechanické postupy známe z dolovania fosílnych palív. Tieto postupy sú na získavanie geotermálnej energie drahé a neefektívne.

Hoci pokusy o zmenu tu boli už od 60-tych rokov, stále neprišlo k zásadnému zlomu ako napríklad v leteckom priemysle, keď vrtuľové lietadlá nahradili stroje s prúdovými motormi. O podobný radikálny obrat sa vo svete geotermiky snaží práve GA Drilling.

„Vzhľadom na finančnú náročnosť je v súčasnosti efektívne realizovať geotermálne vrty len v blízkosti vulkánov a tektonických zlomov. Napríklad na Islande, v Japonsku či Indonézii stačí vŕtať do hĺbky dvoch až troch kilometrov. Na to stačia aj technológie z vrtného priemyslu a aj cena je akceptovateľná,“ hovorí Kočiš.

Vďaka tomu je možné získavať stovky megawattov čistej energie. Ak by však existovala technológia, ktorá umožní zlacniť vybudovanie geotermálneho vrtu a celého systému, má geotermálna energia potenciál na rozšírenie prakticky po celej planéte.

„Aby sme sa dostali k dostatočným teplotám a energiám, ktoré by dokázali využiť geotermálnu energiu napríklad na Slovensku, je potrebné vŕtať päť až desať kilometrov. Avšak to pri súčasnej technológii prestáva byť rentabilné,“ vysvetľuje Kočiš.

Príchod novej technológie by tak znamenal, že geotermálna energia by postupne mohla nahradiť až 80 percent fosílnej energie.

Ďalšie príbehy

Všetky príbehy

Pionieri, ktorí nemajú konkurenciu

Prísť s nápadom vŕtať do hĺbky desať kilometrov však neznamená vylepšiť súčasné technológie. Bolo nutné začať úplne od nuly. Nešlo o inováciu, bolo treba, ako sa hovorí, doslova vynájsť koleso.

„Prišli sme na to, že ak by sme mali technológiu, ktorá by dokázala zlacniť a zefektívniť dobývanie geotermálnej energie, tak z troch až štyroch percent zemského povrchu by sa mohla rozšíriť na 70 percent ako výhodný, respektíve cenovo dostupný zdroj energie. Tak ako je to dnes na Islande,“ hovorí Kočiš.

Je to niečo, čo by dokázalo zmeniť svet na modernejší a prinieslo by do energetiky rovnakú revolúciu ako prechod k prúdovému lietaniu v leteckej doprave.

„Začali sme sami hľadať technológie, ktoré by umožňovali iný typ vŕtania. Naštartovali sme spoluprácu s expertmi na vŕtanie a zahraničnými univerzitami. Prvých päť až šesť rokov sme strávili len základným výskumom, ako sa jednotlivé prístupy a nápady dajú v takýchto podmienkach aplikovať,“ vysvetľuje Kočiš.

Nakoniec identifikovali niekoľko spôsobov, ako robiť vrty inak. Na začiatku boli aj predstavy o laserovom vŕtaní alebo pomocou vody či plazmy. Následne vytvorili výskumný projekt, na základe ktorého bola určená technológia termálneho šoku ako najvhodnejšia. Hornina pri ňom popraská, rozpadne sa a vŕtanie ide rýchlo.

„Horninu sa snažíme tepelne vystresovať. Ak ju nakrátko vystavíme teplotám dosahujúcim tisíce stupňov, tlakovými silami popraská, stáva sa krehkou a tepelnou rozťažnosťou sa rozdrobí. Táto naša patentovaná technológia horninu netaví, ale vznikajú úlomky a drvina, ktoré vstupujú do normálnych výplachových systémov, ako sa používajú dnes bežne,“ hovorí o výhodách technológie Kočiš.

Najnovším vylepšením je namiesto používania kontinuálneho spôsobu vŕtania využitie príklepového módu, ktorý pulznými vlnami vytvára teplotný ráz, čo zvyšuje efekt vŕtania. „Je to ako vŕtať do betónu klasickou a príklepovou vŕtačkou,“ porovnáva Kočiš.

Každý deň je nutné vyjsť z množstva slepých uličiek

Od roku 2015 nadväzovala spoločnosť v rámci rozšírenia možností uplatnenia technológie spolupráce s vrtnými spoločnosťami v ropnom priemysle, , v tomto prípade na ekologické uzatváranie starých vrtov. S príchodom koronakrízy a uzatvorením hraníc sa však GA Drilling zameralo opäť výlučne na hlbinné vŕtanie. Obohatení o roky skúseností aj pokusov a omylov sa pomaly, ale isto, so svojím prototypom blížia do cieľovej rovinky.

Konkurencia príde, ale náš záujem je byť prvými a najrýchlejšími. Chceme sa sústreďovať na technológiu a podporu firiem, ktoré budú vŕtať.

Igor Kočiš, CEO GA Drilling

„Vybudovali sme špičkový tím fyzikov a odborníkov, vytvorili sme niekoľko patentov, ktoré posúvali nielen naše aktivity, ale aj poznanie dopredu. Naučili sme sa, ako vyvíjať a testovať technológie,“ hovorí Kočiš.

Vytvoriť špeciálne testovacie zariadenia, ktoré dokážu simulovať vŕtanie v reálnych hĺbkach, firme trvalo niekoľko rokov. Keďže vrty hlboké päť až desať kilometrov, kde by zariadenie testovali, u nás na Slovensku nie sú a logistika do zahraničia je drahá a neefektívna, vytvorili si vlastné testovacie systémy.

„Vieme simulovať podmienky na tlaky, aké sú napríklad na dne Mariánskej priekopy, čo je 800 až 1000 atmosfér. Súčasne vieme testovať pri vysokých teplotách. Tým dokážeme realizovať niekoľko testov denne, rýchlejšie napredovať a šetriť finančné prostriedky,“ dodáva.

Od testov je však najvyšší čas posunúť sa k reálnym vrtom. V geotermálnej energetike je všetko potrebné plánovať dlhodobo. Preto už vo firme vedia, že najbližšie dva roky majú v pláne realizovať prvé menšie testovacie vrty, ktoré ešte nebudú slúžiť na generovanie geotermálnej energie, ale dokonale otestujú technológiu v reálnych podmienkach. V tomto roku sa preto plne zameriavajú na finalizáciu aplikácie na hĺbkové vŕtanie.

„Smerujeme k tomu, aby sme dokázali vŕtať v tvrdých horninách a relevantných hĺbkach. Prvé vrty by sme mali realizovať v Maďarsku alebo Nemecku. Ide o výsledok rokov skúmania, bádania a často aj množstva slepých uličiek, z ktorých firma musela vyjsť a znovu hľadať inú cestu. Nemáme koho kopírovať,“ teší sa z výsledkov Kočiš.

Výsledkom je, že na svete nemajú zatiaľ žiadnu konkurenciu. Nikto nie je tak ďaleko, aby mohol predstaviť novú technológiu konkurujúcu klasickému mechanickému spôsobu vŕtania. Preto je možné, že to bude práve moderná slovenská firma, ktorá začne meniť svet geotermálnej energie.

Dokázali prilákať Slovákov zo zahraničia domov

Zo štyroch mušketierov geotermálnej energie sa spoločnosť rozrástla na pobočky v štyroch krajinách a zamestnáva 100 ľudí. Zakladatelia si totiž už v začiatkoch uvedomili, že bez špičkových a spoľahlivých ľudí by dieru do sveta urobiť nedokázali. Moderná firma si vyžaduje aj moderne zmýšľajúcich ľudí. Často sa však museli po nich obzrieť v zahraničí. Problém pritom nebol len nedostatok vzdelania.

„Na Slovensku často narážame na problém malej aktivity. Preto vyhľadávame ľudí, ktorí na Slovensku dokážu byť v súlade s našou startupovou filozofiou, pri ktorej sa pracuje s mierou neurčitosti. Je nutné prijať aj veľa omylov, rýchlo sa učiť a hľadať riešenia,“ hovorí Kočiš.

„Snažíme sa na pracovnom trhu hľadať ľudí, ktorí sú rovnako aktívni. Ostatné tri roky vieme veľmi efektívne pritiahnuť aj Slovákov zo zahraničia,“ dodáva Kočiš.

Ide o ľudí, ktorí dobre poznajú svetové prostredie a vedia byť aktívnymi pri riešení problémov a hľadaní vylepšení. Pritom sa radi vrátia domov a pracujú na svetových projektoch s nadšením.

V GA Drilling potrebujú nielen šikovné mozgy, ale aj ruky. Až 80 percent komponentov si totiž vyrábajú sami. „Začínali sme od nuly. Zo škôl sme si zohnali staré sústruhy a zariadenia na obrábanie kovov. Až neskôr sme si aj vďaka investíciám vybavili špičkové dielne,“ hovorí Kočiš.

Stojíme na prahu modernej energetickej éry

V súčasnosti je dopyt po čistej energii omnoho väčší ako v minulosti a vzniká viacero iniciatív, ktoré sa snažia posunúť mechanické vŕtanie geotermálnych vrtov ďalej. Stále však platí, že slovenská firma GA Drilling ostáva zatiaľ jednou z niekoľkých na svete, ktorá sa pokúsi o vŕtanie novým moderným spôsobom a predstaví prvý funkčný prototyp v reálnom prostredí.

„Konkurencia príde, ale náš záujem je byť prvými a najrýchlejšími, čo je a bude veľmi náročné. Nechceme sa etablovať ako projektová firma, ktorá bude realizovať geotermálne projekty. My sa chceme sústreďovať výlučne na technológiu a podporu samotných firiem, ktoré budú vŕtať. Preto už dnes vytvárame globálnu sieť partnerov, ktorí v lokálnych podmienkach budú realizovať samotné geotermálne projekty s našou technológiou,“ hovorí Kočiš.

Nový spôsob vŕtania bude ekonomicky výhodný a umožní využiť geotermálnu energiu prakticky na celom svete. Znamená to výrazný krok k modernej a čistej budúcnosti pre všetkých.

Slovenská sporiteľňa pomáha pretvárať Slovensko na modernú a zodpovednú krajinu

Zistite viac

Projekt SME Moderní má za cieľ ukázať, že na celom Slovensku žijú ľudia, ktorí každým dňom pracujú na tom, aby Slovensko napredovalo.
Projekt vám prináša Slovenská sporiteľňa v spolupráci s obsahovým štúdiom SME Creative a mediálnou agentúrou Wavemaker.

Ďalšie príbehy

Všetky príbehy

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.