SME

prináša

Príbehy zo Slovenska

Aké je primerané vreckové? Deti by ho mali dostávať dostatočne včas

Aké je poslanie projektu?

Finančná gramotnosť je rovnako dôležitá ako vybrané slová.

V roku 2001 prešlo 12 rokov od pádu socializmu, no prejsť na trhovú ekonomiku sa stále všetkým nepodarilo rovnako. A keďže sa zmenou politického systému z večera do rána myslenie ľudí nezmení, dravosť ekonomiky zastihla ľudí nepripravených.

Veľa rodičov nedáva deťom pravidelné vreckové ešte ani na strednej škole.

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska

Výsledkom nízkej finančnej gramotnosti bolo, že v krajine s piatimi miliónmi obyvateľov vzrástol počet exekúcií takmer na milión. Hoci Slovensko patrí spomedzi krajín Európskej únie k lídrom v zadlžovaní, mladí už začínajú s peniazmi narábať zodpovednejšie.

Je to aj vďaka takým programom finančnej gramotnosti, ako v roku 2001 naštartovala Nadácia pre deti Slovenska pod názvom Poznaj svoje peniaze. Vďaka nemu sa deti učia hospodáriť s peniazmi, odkladať ich, investovať, plánovať a niekedy si aj vedieť správne určiť priority.

Mnohé sa to nemohli naučiť doma, keďže ich rodičia nemali finančné vzdelávanie a žili štýlom, že čo zarobili, to minuli. Vzorce správania rodičov však často kopírujú aj deti.

„Zmena myslenia nie je rýchla, hoci najľahšie sa dá realizovať u detí. Ide však o dlhý proces, keďže zadlžovať sa je vždy jednoduchšie ako sporiť,“ hovorí programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska Aneta Chlebničanová.

Programy finančného vzdelávania už majú svoje výsledky, keď počet nových exekúcií vlani klesol o dve tretiny. A to je len začiatok.

Cieľom programu Poznaj svoje peniaze je rozvíjať finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí v celom vzdelávacom systéme od materských škôl až po základné a stredné a neostáva len pri peniazoch. Ruka v ruke sa s nimi musia rozvíjať aj sociálne zručnosti a zodpovednosť.

„Za 18 rokov má program tisícky absolventov po celom Slovensku. Mladí ľudia, ktorí ním prešli, rozširujú svoje poznatky a skúsenosti ďalej vo svojej komunite,“ vysvetľuje správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

Kríza nás prefackala a ukázala, čo nevieme

V roku 2018 bolo do projektu Poznaj svoje peniaze zapojených 7230 žiakov a študentov na 252 školách, no najskôr sa naň pozerali s odstupom. Aby sa to zmenilo, krízu v roku 2007 musel každý pocítiť na vlastnej koži.

Deti už nevedia odkladať túžby, čo následne vedie k frustrácii a depresiám. Mali by sa naučiť, že nepotrebujú mať všetko.

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska

„Pokým neprišla kríza, náš program bol dobrovoľný, až následne do osnov zapracovali Národný štandard finančnej gramotnosti. Učitelia však nevedeli, ako predmet vyučovať, preto sme sa začali školám venovať aj my. Naštartovali sme spoluprácu so strednými školami a pokračovali na základné. Dnes máme pripravený plán, ako sa môžu do finančného vzdelávania zapojiť už aj materské školy,“ hovorí Chlebničanová.

Spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizujú semináre pre budúcich učiteľov, ako sa dá finančná gramotnosť učiť priamo na školách. Tie sa môžu do projektu Poznaj svoje peniaze prihlásiť bezplatne aj vďaka partnerom, medzi ktorých patrí už dlhodobo aj Nadácia Slovenskej sporiteľne.

„Súčasťou vzdelávania učiteľov sú aj kurzy a e-learning, kde má učiteľ neustále k dispozícii nové aktualizácie, informácie pre prácu s deťmi, testy či úlohy a deti vie zapájať vďaka interaktívnym prvkom. Zároveň dokáže cez počítač vyhodnocovať prácu žiakov a skupín aj riešiť úlohy a testy,“ hovorí manažér projektu Rastislav Očenáš.

O prínose projektu svedčia viaceré ocenenia. Napríklad cena ministerstva školstva za Projekt s mimoriadnym prínosom pre vzdelávanie alebo druhé miesto v súťaži e-learning v praxi na konferencii Iceta.

Štvrtáci zvládli naplánovať výlet

Je streda, koniec mája a na Základnej škole U Filipa v Banskej Bystrici práve začína tretia vyučovacia hodina. Štvrtáci dostali za úlohu zorganizovať a naplánovať koncoročný výlet. Celkom výzva, no nevzdali sa.

„Rozhodovali sme o triednom rozpočte, ktorý sme konzultovali aj s rodičmi. Žiaci mali rôzne úlohy a hľadali, akou dopravou ísť, akú musí mať cenu, kde bývať, koľko to bude stáť a čo si môžeme dovoliť. Bolo zaujímavé sledovať, ako kalkulujú s peniazmi,“ hovorí triedna učiteľka Monika Kružicová.

Tieto aktivity však mali prínos nielen pre konkrétny projekt, deti ich vedeli preniesť aj domov.

„Pri práci s rozpočtom sme museli argumentovať, prečo vybrať alebo nevybrať práve tú konkrétnu vec,“ hovorí štvrtáčka Tamara.

„Najzaujímavejšia bola práca v skupinách, keď sme vyberali vhodné riešenia a finančné možnosti,“ dopĺňa ju spolužiačka Veronika.

Vďaka tomu sa už obe odvážia plánovať spolu s rodičmi napríklad výlet.

„Projekt Poznaj svoje peniaze nielen rozširuje poznatky, ale podporuje aj samostatné kreatívne myslenie detí a mládeže a aktívne ich zapája do tvorby vlastných projektov a riešení zo sveta financií,“ oceňuje zmeny v myslení detí Lacová.

Ďalšie príbehy

Všetky príbehy

Rodičia zabúdajú dávať deťom vreckové

Rodičia sa vo výchove k finančnej gramotnosti neraz dopúšťajú mnohých chýb.

„Veľa rodičov nedáva deťom pravidelné vreckové ešte ani na strednej škole. Tvrdia, že ak bude dieťa niečo potrebovať, tak mu to kúpia. Avšak ako sa dieťa naučí pracovať s peniazmi, keď žiadne nemá?“ pýta sa Chlebničanová.

Deti sa pritom s peniazmi stretávajú od útleho detstva, no takmer nikto sa s nimi o nich nerozpráva. Kvôli tomu si často vybudujú nesprávne postoje.

„Deti sa s peniazmi stretávajú neustále. Či už chcú hračku, alebo idú s rodičmi na dovolenku, vždy počúvajú o peniazoch, len ich do toho rodičia nezapájajú,“ hovorí o chybách vo výchove Chlebničanová.

Vďaka projektu Poznaj svoje peniaze však nie je výnimkou, že práve deti začnú učiť narábať s peniazmi svojich rodičov či starých rodičov.

„Stará mama našej žiačky sa ocitla v ťažkej finančnej situácii, keďže u nej býval strýko a neprispieval na domácnosť. Žiačka jej pomohla rozdeliť náklady na domácnosť a určiť si, ako veci riešiť. Vďaka tomu sa stará mama dostala do lepšej finančnej situácie a viac sa nenechala zneužívať,“ spomína Chlebničanová príklad z praxe.

Keďže stredná i staršia generácia už majú zaužívané svoje vzorce i postupy správania, naučiť sa lepšie pracovať s peniazmi nemajú kde. Avšak počúvať vlastné deti môže byť dobrou voľbou, ako svoje míňanie prehodnotiť.

Peniaze nie sú cieľ

„Deti nechceme učiť len o peniazoch, ale aj o tom, ako vyžiť z toho, čo človek má. Síce nie z každého sa stane milionár, no každý môže byť šťastný, ak vie s peniazmi správne narábať,“ vysvetľuje ciele projektu Chlebničanová.

Dôležitým aspektom je sociálno-finančná gramotnosť. Súvisí s tým aj kritické myslenie, plánovanie a predovšetkým rozhodovanie, ktoré sa človek musí naučiť v praxi.

„Vždy je lepšie zle investovať päť eur a naučiť sa na lacnejších chybách, ako podpísať zlú hypotéku,“ hovorí Chlebničanová o dôvodoch, prečo by mali deti pracovať so skutočnými peniazmi už od škôlky. Naučí to deti správne myslieť a vytvárať si zdravé návyky.

„Deti už nevedia odkladať túžby, čo následne vedie k frustrácii a depresiám. Mali by sa naučiť, že nepotrebujú mať všetko, čo sa ponúka, ale skôr poznať svoje priority,“ dodáva Chlebničanová.

Nedostatočné vzdelávanie v oblasti financií však dokáže zájsť tak ďaleko, že ovplyvní aj ďalšie správanie.

„Spôsobuje zníženú prispôsobivosť na trhu práce a nižšiu schopnosť orientovať sa v individuálnom a globálnom kontexte. Iniciatívy na podporu finančnej gramotnosti sú prínosom nielen pre deti a mládež, ale pomáhajú aj pedagógom a širšej verejnosti,“ hovorí Lacová.

Finančná gramotnosť je totiž predmet ako každý iný. Treba sa ho naučiť. Pritom na rozdiel od výtvarnej výchovy, zemepisu či dejepisu, s peniazmi potrebujeme vedieť pracovať každý deň.

Pretože vďaka projektu Poznaj svoje peniaze už Slováci vedia využívať finančné zdroje rozumnejšie, ako to bolo v minulosti, kedy mnohých zaskočila dlhová pasca nepripravených.

Slovenská sporiteľňa pomáha pretvárať Slovensko na modernú a zodpovednú krajinu

Zistite viac

Projekt SME Moderní má za cieľ ukázať, že na celom Slovensku žijú ľudia, ktorí každým dňom pracujú na tom, aby Slovensko napredovalo.
Projekt vám prináša Slovenská sporiteľňa v spolupráci s obsahovým štúdiom SME Creative a mediálnou agentúrou Wavemaker.

Ďalšie príbehy

Všetky príbehy

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.